ENERGIANALYSE AV BYGG

Skagerak ITB utfører energianalyse av bygg med utgangspunkt i NS 3901. Vi bruker SIMIEN til å dokumentere energi-flyten i bygningsmassen…

Les mer…

ENERGI OPPFØLGING

Et energioppfølgingssystem (EOS) gir driftspersonalet mulighet for systematisk og periodisk kontroll og oppfølging av byggets energitilgang og energibruk…

Les mer…

VENTILASJON

Skagerak ITB leverer balansert ventilasjonsanlegg. Godt luftutskifte i boligen er nødvendig for godt inneklima…

Les mer…

ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG

Målet med energivurdering er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene…

Les mer…

Energisparekontakter (EPC)

Energisparekontrakter (Energy Performance Contracting), kan være veien til en lavere energiregning for mange…

Les mer…