Hensikten med bygnigsautomasjon er å oppnå et godt inneklima samtidig som energibruk og driftskostnader holdes så lave som mulig.

Det er behov for tilpassing av bygnigsautomasjon til det enkelte bygg. Skagerak ITB har en tverrfaglige kompetanse. Skal et bygningsautomasjons anlegg fungere optimalt må man ha kunnskap og forståelse for vannbårenvarme, elektrisk oppvarming, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, hybridventilasjon, lys, kjøling og drift og forvaltning av bygg. Valg av riktig strategi for styring og regulering av bygnigsautomasjon er også avgjørende for at anlegget skal fungere optimalt.

Skagerak ITB utføre idriftsettelse og prosjektering av SRO anlegg i vegtunneler.