Skagerak ITB har lang erfaring med faglig ledelse. Vi har kompetanse innen:

Prosjektledelse

NS 3935 (ITB)

NS 6450 (Overtakelse av tekniske anlegg i bygg)

FAT og SAT

GAP-analyser (Kompetanseplanlegging)