Hybrid ventilasjon er et system som bruker både naturlige og mekaniske krefter for å minimere energibruken, men som allikevel opprettholder akseptabel luftkvalitet og termisk komfort.”

Med hybrid ventilasjon oppnår man:

  • Redusert behov for elektrisk energi
  • Eliminert eller redusert behov for mekanisk kjøling
  • Redusert totalt energibehov for bygget
  • Redusert utslipp av drivhusgasser og annen forurensing fra energiproduksjon
  • Enklere renhold og vedlikehold
  • Lengre levetid en konvensjonelle anlegg
  • Gi enklere og mer robuste systemer