Skagerak ITB leverer balansert ventilasjonsanlegg. Godt luftutskifte i boligen er nødvendig for godt inneklima. Vi prosjekterer ventilasjonsløsninger etter de krav som stilles av myndighetene. Skagerak ITB vil kunne være behjelpelig med å søke ENOVA om støtte.

Skagerak ITB sine ventilasjonssystemer egner seg godt til rehabilitering av boliger, barnehager, skoler, kontorbygg og leiligheter.