Vinduslufting – frisk luft er sunt

Skagerak ITB leverer trekkfri lufting med vindusåpning. Dette krever noe forklaring! Plasseres vinduet, som skal lufte rommet, høyt på veggen med bunnhengslet innadgående vinduer vil den friske luften «henge i taket» slik at man unngår trekk. Dette vises i videoen under.
Denne måten å lufte på er energieffektiv og innbruddsikker. Skagerak ITB tilbyr også fullstendige ventilasjonsløsninger, som er hybridløsninger hvor man kombinerer vindusløsninger med Skagerak ITB sine ventilasjonsløsninger.